Hicka: 10 enkla lösningar för att komma över det


logoHicka påverkar alla förr eller senare. Denna ofrivilliga reflex kan också skapa obehag, särskilt om den varar för länge.

De orsaker som framkallar det är många och vanliga: från överdriven alkoholkonsumtion till för kryddig mat , upp till 'till intag av luft eller temperaturförändringar . Oavsett orsaken orsakas hicka av irritation i frenanerven, som styr membranets sammandragningar.

Kontraherade upprepade gånger på grund av irritation, och med varje sammandragning får glottisen att stängas och producerar det klassiska "haken" .

Reaktionen är ofrivillig och okontrollerbar , den kan inte förutses, men med rätt metod är det möjligt att avbryta den >. Det viktiga är att låta membranet slappna av .

Hicka kopplas till ett av de mest ovanliga Guinness världsrekorden: Charles Osborne har rekordet för längsta period med hicka. Detta var 1922 och med en initial hastighet på 40 hicka per minut, som sedan sjönk till 20 med några månaders ledighet, gick 68 år innan han lyckades bryta sig fri.