Hur länge ska du förvara dina papper?
3 år

- Skattemeddelande
- Bevis på betalning av inkomstskatt
- Hyresavtal
- TV-licens

- El- och gas- och vattenräkning
- Kontoutdrag
- Kontrollstopp

tio år

- Avgifter för delägarskap
- Fakturor relaterade till arbetet
- Anspråksfil

30 år


- Bekräftelse av skuld

Fram till pension

- Lönekort
- Anställningsavtal
- Uppsägningsbrev
- Betalning av dagpenning
- Bullet för arbetslöshetsförmåner

Livstid

- Äktenskapskontrakt
- Äktenskapsdomstol
- Familjebokbok
- Hälsobokbok
- Läkarintyg och undersökning
- Vaccinationsregister
- Handling adoption
- Diplom
- Titel på utbetalning av ålderspension


Tills garantin upphör att gälla

- Faktura för elektroniska enheter
- Garantibevis

Fram till förnyelse

- Identitetskort
- Pass

Så här! nu kan du spara utrymme genom att kasta papper som du trodde att du borde hålla hela ditt liv. -