Hur du beräknar din idealvikt


logoEn idealvikt som är gemensam för alla människor finns inte! Det finns flera sätt att beräkna din idealvikt, men det viktigaste är att må bra om dig själv.

WHO (världshälsoorganisationen) känner bara igen BMI (kroppsmassindex) för att beräkna idealvikt. Men det finns andra index med andra variabler och därför mer personliga.

Så här är de olika beräkningsformlerna:

1. Enligt kön: Lorentzs formel
2. Enligt morfologi: Creffs formel
3. Enligt ramverket: Monnerot-Dumaine-formeln
4. Body mass index

Hur som helst, kom ihåg att dessa resultat bara är indikatorer . Dessutom ersätter de inte medicinsk rådgivning och det viktigaste är att känna sig i form. Förutsatt att din hälsa inte är i fara.