Avfrostning av frysen: 5 små tips för att göra det på ett naturligt sätt


logoDet är viktigt att avfrosta frysen för att säkerställa att apparaten fungerar korrekt och för att hålla maten så bra som möjligt.

Överskott av is är ett stort problem. Detta minskar det utrymme som finns i frysen och hindrar korrekt funktion. Som ett resultat kunde den lagrade maten inte längre vara ätbar och apparatens energiförbrukning kunde öka avsevärt. Alltför ofta glömt bör avfrostning göras minst en gång om året om isskiktet inte är för tjockt.

Annars är det nödvändigt att tina minst två gånger om året, på sommaren och på vintern. Detta gäller särskilt för alla frysar som inte har ett automatiskt avfrostningssystem.

För att förenkla arbetet är det alltid lämpligt att avfrosta frysen innan islagret överstiger en tjocklek mellan 5 mm och 1 cm. Här är fyra tips för att göra det korrekt och enkelt.

1) Koppla ur uttaget och ta bort isen