De 10 frukter och grönsaker som är mest förorenade av bekämpningsmedel


logoVilka frukter och grönsaker är mest förorenade av bekämpningsmedel?

Hälsoministeriet uppmanar oss att äta 5 frukter och grönsaker om dagen . Oron är att om vi vill göra det bra äter vi också produkter laddade med bekämpningsmedel . Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) står livsmedel för 80% av den dagliga exponeringen för bekämpningsmedel . Att utvärdera innehållet av bekämpningsmedelsrester i livsmedel och ha tillförlitliga indikatorer är två nyckelelement för konsumentsäkerhet .

Om nästan 97,5% av de testade livsmedlen för Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet uppfyller de högsta tillåtna gränserna för bekämpningsmedelsrester, vilket verkar ganska lugnande, är Generations Futures inte av detta yttrande. Enligt den senaste rapporten från denna icke-statliga organisation innehåller 3/4 frukt och nästan hälften av grönsaker för många bekämpningsmedel.

Dessa produkter brukade sälja frukt och grönsaker med det perfekta utseendet har skadliga effekter på vårt nerv- och hormonsystem, irriterar lungorna och huden och är cancerframkallande. Varning ! Vi säger inte att vi inte borde äta dessa frukter och grönsaker, vi måste vara försiktiga var de kommer ifrån och köpa så mycket som möjligt från pålitliga små producenter.

Här är listan över 10 frukter och grönsaker som är mest förorenade av bekämpningsmedel. De klassificeras från minst förorenade till mest förorenade.