Dormio: MIT försöker påverka våra drömmar med en tracker


logoGenom att låta oss somna sätter vi oss ur vakt, och våra omedvetna styr våra tankar utan att vi vet det. Men tänk om vi kunde styra våra drömmar och därmed undvika mardrömmar? Detta är utmaningen som forskarna vid MIT har tagit upp.

Tidigare studier har visat förekomsten av klara drömmar . Detta sägs vara ett tillstånd som inträffar ganska sällan och där personen kan kontrollera sina drömmar , fortfarande är delvis medveten. Teamet vid Massachusetts Institute of Technology (MIT) utnyttjade dessa resultat för att hitta sin lösning. Det kommer att vara möjligt att påverka konstgjorda drömmar.

Forskarna utvecklade sedan en teknik som heter "Targeted Dream Incubation" (TDI) . Det kan bokstavligen översättas som "guidad dröminkubation" . De designade också en specifik enhet . Dess roll är att samla in data och direkt påverka drömmar genom ljudsignaler. Resultaten visade sig vara lovande.Ändra drömmar genom att ingripa i den hypnagogiska fasen < span class = "ez-toc-section-end">

Forskningen genomfördes inom Consciousness and Cognition . Det utfördes på ett urval av 25 deltagare .